banner
banner

 

 

Praktische informatie

Lestijden:
Maandagavond 19.00-20.00 uur Body-shape o.l.v. Katinka
Maandagavond 20.00-21.00 uur Body-fit/Aerobic o.l.v. Katinka
Dinsdagavond 19.00-20.00 uur Body-shape o.l.v. Erika
Dinsdagavond 20.00-21.00 uur Body-fit/Aerobic o.l.v. Erika

Locatie:
Onze sportlocatie is de gymzaal Huis ten Boschstraat 7 in Maarssen-Dorp. Deze zaal ligt op de hoek Plesmanlaan - Huis ten Boschstraat, nabij de rotonde bij zorgcentrum De Merenhoef en naast basisschool De Pionier. Omdat er weinig parkeergelegenheid is bij de zaal adviseren wij om met de fiets te komen. We willen jullie er nog even op wijzen dat het niet de bedoeling is dat er fietsen binnen gestald worden. Er zijn nu goede fietsenrekken buiten met de mogelijkheid om extra hangsloten aan te bevestigen. Dit is beleid van de gemeente en helpt hopelijk de zaal iets schoner te houden.

Wat heb ik nodig:
Een sportbroek, een t-shirt en een paar goede gymschoenen die niet buiten gedragen worden. Wij adviseren aerobicschoenen, omdat daar "verende" zolen onder zitten. Verder een matje voor de grondoefeningen en een flesje water om de vochthuishouding op peil te houden.

Contributie:
Het lidmaatschap gaat u aan voor een heel kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd voor 1 december bij het bestuur. Als het lidmaatschap niet tijdig schriftelijk is opgezegd, is contributie over het hele jaar verschuldigd. U dient de contributie vooruit te betalen. Voor het jaar 2020 geldt een contributie van € 90. In januari krijgt u een nota toegestuurd voor het lidmaatschap. Dit gaat zo veel mogelijk per email. Wilt U er rekening mee houden dat de administratie wordt gedaan door vrijwillers. Door contributie op tijd te betalen vergemakkelijkt U de administratieve werkzaanheden. Zo kunnen we zo efficient mogelijk de vereniging draaiende houden en de kosten beperken. Als U nog vragen heeft, of geen rekening hebt ontvangen, dan horen wij het graag via info@heliossport.nl, ook te bereiken via het contactknopje (brievenbusje) op deze pagina.

Aanmelden:
U ontvangt een inschrijfformulier van de trainster op de les.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 en wordt verrekend bij de eerste contributie.
Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u inleveren bij de trainster.

Opzeggen lidmaatschap:
U kunt het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen.
Dit kan per e-mail, via het contactknopje (brievenbusje) op deze pagina
Of per brief aan het secretariaat van de Sportvereniging: Rogier van Otterloolaan 57, 3604 BG MAARSSEN.
Opzegging kan niet via Katinka of Erika.
Bericht van de opzegging moet 4 weken voor 1 januari bij het bestuur binnen zijn.

Wijzigen NAW-gegevens:
Het is zowel in uw als in ons belang dat alle persoonlijke gegevens up-to-date worden gehouden. Geef daarom wijzigingen tijdig door per e-mail of per brief aan het secretariaat van de Sportvereniging. E-mail adressen ook graag doorgeven.

Verzekering:
Sportvereniging Helios sluit een WA-verzekering voor u af. Deze heeft uiteraard alleen betrekking op incidenten die tijdens de training plaatsvinden en het gevolg zijn van de training.
Diefstal, vermissing en schade aan materiŽle zaken, zoals brillen, contactlenzen, protheses, kleding, fietsen etc. is niet gedekt.

Privacyverklaring:
Met ingang van 25 mei 2018 dient iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te voldoen. Ook Sportvereniging Helios verwerkt persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de eisen van de AVG. Hoe Sportvereniging Helios met de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers omgaat kun je lezen in onze Privacyverklaring. Heb je vragen hierover neem dan contact op met het bestuur, persoonlijk of via info@heliossport.nl

Nog vragen? Stuur een berichtje, naar info@heliossport.nl, ook te bereiken via het contactknopje (brievenbusje) op deze pagina.