banner

Praktische informatie

Lestijden:
Maandagavond 19.00-20.00 uur Body-shape
Maandagavond 20.00-21.00 uur Body-fit/Aerobic
Dinsdagavond 19.00-20.00 uur Body-shape
Dinsdagavond 20.00-21.00 uur Body-fit/Aerobic

Locatie:
Onze sportlocatie is de gymzaal Huis ten Boschstraat 7 in Maarssen-Dorp. Deze zaal ligt op de hoek Plesmanlaan - Huis ten Boschstraat, nabij de rotonde bij zorgcentrum De Merenhoef en naast basisschool De Pionier. Omdat er weinig parkeergelegenheid is bij de zaal adviseren wij om met de fiets te komen. We willen jullie er nog even op wijzen dat het niet de bedoeling is dat er fietsen binnen gestald worden. Er zijn goede fietsenrekken buiten met de mogelijkheid om extra hangsloten aan te bevestigen. Dit is beleid van de gemeente en helpt hopelijk de zaal iets schoner te houden.

Wat heb ik nodig:
Een sportbroek, een t-shirt en een paar goede gymschoenen die niet buiten gedragen worden. Wij adviseren aerobicschoenen, omdat daar "verende" zolen onder zitten. We ventileren nog erg veel, waardoor het wat fris kan zijn in de sportzaal. Een extra laagje aandoen is dus wel prettig. Verder een matje en/of handdoek voor de grondoefeningen en een flesje water. Als je het hebt kun je eventueel kleine gewichtjes van 1/2 of 1 kg en een weerstandsband meenemen. Die zijn er ook van de vereniging aanwezig, maar sinds Corona proberen we het gebruik daarvan te beperken.

Contributie:
Het lidmaatschap ga je aan voor een heel kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd voor 1 december bij het bestuur. Als het lidmaatschap niet tijdig schriftelijk is opgezegd, is contributie over het hele jaar verschuldigd. Je dient de contributie vooruit te betalen. Voor het jaar 2023 geldt een contributie van € 120. In januari krijg je een nota toegestuurd voor het lidmaatschap. Dit gaat zo veel mogelijk per email. Wil je er rekening mee houden dat de administratie wordt gedaan door vrijwilligers. Door contributie op tijd te betalen vergemakkelijk je de administratieve werkzaamheden. Zo kunnen we zo efficient mogelijk de vereniging draaiende houden en de kosten beperken.
Als je tijdens het lopende jaar instapt, betaal je vanaf inschrijving.
Als je nog vragen hebt, of geen rekening hebt ontvangen, dan horen wij het graag via info@heliossport.nl, ook te bereiken via het contactknopje (brievenbusje) op deze pagina.

Aanmelden:
Je ontvangt een inschrijfformulier van de trainster op de les.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5 en wordt verrekend bij de eerste contributie.
Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kun je inleveren bij de trainster.

Opzeggen lidmaatschap:
Je kunt het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen.
Dit kan per e-mail, naar info@heliossport.nl of via het contactknopje (brievenbusje) op deze pagina
Of per brief aan het secretariaat van de Sportvereniging: Rogier van Otterloolaan 57, 3604 BG MAARSSEN.
Opzegging kan niet via Katinka.
Bericht van de opzegging moet 4 weken voor 1 januari bij het bestuur binnen zijn.

Wijzigen NAW-gegevens:
Het is zowel in jouw als in ons belang dat alle persoonlijke gegevens up-to-date worden gehouden. Geef daarom wijzigingen tijdig door per e-mail of per brief aan het secretariaat van de Sportvereniging. E-mail adressen ook graag doorgeven.

Verzekering:
Sportvereniging Helios sluit een WA-verzekering voor je af. Deze heeft uiteraard alleen betrekking op incidenten die tijdens de training plaatsvinden en het gevolg zijn van de training.
Diefstal, vermissing en schade aan materiŽle zaken, zoals brillen, contactlenzen, protheses, kleding, fietsen etc. is niet gedekt.

Privacyverklaring:
Met ingang van 25 mei 2018 dient iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te voldoen. Ook Sportvereniging Helios verwerkt persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de eisen van de AVG. Hoe Sportvereniging Helios met de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers omgaat kun je lezen in onze Privacyverklaring. Heb je vragen hierover neem dan contact op met het bestuur, persoonlijk of via info@heliossport.nl

Nog vragen? Stuur een berichtje, naar info@heliossport.nl, ook te bereiken via het contactknopje (brievenbusje) op deze pagina.